Miks paikallisist putiikeist?

Ostamall paikallisist yrityksist sää autat kotiseutuas vahvistuma ja kehittymä elinvoimasemmaks.
Täsä muutama syy miks niin kannatta tehrä.
1. Laita euro kiärtämä paikallisesti
Elinvoimasemman Turun alueen kehittymiseen vaikuttaa se et raha pysy paikallisesti. Sijottamal oman aluessen ja ostamal tutuist, kavereitten ja naapureitten firmoist sää jo vaikutat.
Jokasest satasest ku sää ostat Turun alueelt jää melkein pualet tänne. Piänikin muutos sun ostamisis Turun hyväks on arvokas sijotus. Se lua tyäpaikoi, petra talout ja auttaa Turun piiri kehittymä.
2. Antamall saa takasin
Raha säily liikentees monin kertasen ja tuke kaikki liiketoimintoi, jos ostat paikallisilt firmoilt.
3. Tyätä kansalle
Paikalliset puljut palkka paikallissi ihmissi töihin, maksaa veroi kaupungill ja lua uussi mahdollisuuksi Turun seudull. Sää voi vaikutta siihen et nuari ja tyättömi tyällisty.
4. Rohkia olla yrittäjä
Paikalliset yrittäjät o omall toiminnallans sijottaneet Turun alueen tulevaisuuteen. Kannusta niit jotka on ollu niin rohkioi. Ens kerral ku sun täyty muista jotta, ni osta lahja tai lahjakortti paikallisest firmast. Viä kaveris syämä johonki mukavan paikkaan.
Ku sää ostat, firma osta toiselt paikalliselt ja euro lähte pyärimään.
5. Viihtysämpi Turku
Turkulaiset firmat yhdess hianon luannon ja mukavien ihmisten kans teke Turust hianon paikan mis viihtyy, on kiva olla, harrasta ja assu.