Meist

Meil on hieno alue tää koko Turun seutu, meijän murre, kulttuuri ja perinteet. Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus. “Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 60 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Meijän asenne o, ett hymy huulill o hauskemppa, eikä elämä o niin vakavaa. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi. Turust.fi sivustol esittelemme Turun alueen hienoi yrityksi.

Elinvoimasemman Turun alueen kehittymiseen vaikuttaa se et raha pysy paikallisesti. Sijottamal oman aluessen ja ostamal tutuist, kavereitten ja naapureitten firmoist sää jo vaikutat. Paikalliset puljut palkka paikallissi ihmissi töihin, maksaa veroi kaupungill ja lua uussi mahdollisuuksi Turun seudull. Sää voi vaikutta siihen et nuari ja tyättömi tyällisty. Paikalliset yrittäjät o omall toiminnallans sijottaneet Turun alueen tulevaisuuteen. Kannusta niit jotka on ollu niin rohkioi. Ens kerral ku sun täyty muista jotta, ni osta lahja tai lahjakortti paikallisest firmast. Viä kaveris syämä johonki mukavan paikkaan. Ku sää ostat, firma osta toiselt paikalliselt ja euro lähte pyärimään.

Turkulaiset firmat yhdess hianon luannon ja mukavien ihmisten kans teke Turust hianon paikan mis viihtyy, on kiva olla, harrasta ja assu.