Hyvi uutissi -Tukenasi ry helpotti seniorien korona-arkea etäyhteyksien avulla

 

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat merkittävästi senioreiden elämään. Moni sosiaalisia kontakteja mahdollistanut ryhmätoiminta ja muu harrastustoiminta oli pitkään keskeytettynä. Tukenasi ry, joka pyörittää muun muassa Senioripysäkkitoimintaa, sai kaupungilta rahoitusta LyhytDigi-hankkeeseen, joka tarjosi senioreille etätukea vaikeassa elämäntilanteessa.

 

Tukenasi ry:n LyhytDigi-hanke sai rahoitusta Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovarojen hyvinvoinnin ideahausta. Hanke suunnattiin yli 60-vuotiaille, joilla oli tarve saada tukea koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2021, jolloin suoran henkilökohtaisen tuen kysyntä oli suurta.

Hankkeen aikana järjestettiin digitaalisesti etäyhteydellä kokoontuvia vertaisryhmiä, joista osa oli suljettuja ja osa kaikille avoimia. Tarjolla oli myös hyvin matalan kynnyksen toimintaa eli esimerkiksi yhteisiä etäkahvihetkiä, joihin saattoi osallistua omasta kodista käsin. Etäryhmiä vetivät Tukenasi ry:n työntekijät sekä yhdistyksen vapaaehtoiset, jotka ovat senioreiden kanssa samaa ikäluokkaa.

– Päällimmäisenä ajatuksena oli tarjota ihmisille sosiaalisia kontakteja muiden kanssa etäyhteyksien avulla, ja toimintaa toteutettiin asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan, kertoo Tukenasi ry:n Senioripysäkkitoiminnan ohjaaja Päivi Rouvali.

Digiapuryhmässä tutustuttiin etäasiointiin

Hankkeen aikana valkeni, että kiinnostusta etäryhmiin oli, mutta osallistujista moni ei ollut koskaan ollut etäyhteydessä.

– Heillä ei ollut yhteyksien muodostamiseen tarvittavia taitoja tai kokemusta, ja työntekijöiltämme kului tapaamisten alussa aina paljon aikaa osallistujien henkilökohtaiseen opastukseen, Rouvali muistelee.

Kun etäkäytön opastuksen tarpeeseen havahduttiin, kehitettiin muutaman aktiivisen vapaaehtoisen aloitteesta matalan kynnyksen avoin digiapuryhmä. Syksyllä 2021 LyhytDigi-hankkeen toiminta painottuikin vahvasti digiavun antamiseen eli etäyhteyksien harjoitteluun ryhmässä ja kasvokkain – ei etänä. Digiapuryhmää ohjasivat vertaisopastajat yhdessä Tukenasi ry:n työntekijän kanssa.

Osallistujat tulivat digiapuryhmään omien laitteidensa kanssa, ja etäkäyttöön ja etäasiointiin opastettiin henkilökohtaisesti. Välillä järjestettiin teemakertoja, jolloin digiavussa oli paikalla asiantuntijoita esimerkiksi Fölistä, kirjastosta tai Kelasta, ja heidän kanssaan käytiin läpi sähköistä asiointia.

Etäyhteyksien kanssa kaikki samalla viivalla

Vapaaehtoisistakin moni kaipasi korona-ajan alussa opastusta ja rohkaisua etäasiointiin ja etäyhteyksiin.

–  Olimme etukäteen ajatelleet, että LyhytDigi-hankkeen palveluja tulisi käyttämään oma asiakaskuntamme ja muu yleisö. Mutta myös vapaaehtoiset olivat ihmeissään, kun kaikki normaali toiminta jäi koronan vuoksi tauolle. Etäyhteydet olivat outoja heillekin, joten olimme tavallaan kaikki samalla viivalla.

Tukenasi ry:n perustoimintaan ei kuulu sähköisten palvelujen neuvonta, vaan perustuen tarjoaminen hankalissa elämäntilanteissa oleville. Hankkeen alussa hyödynnettiinkin kaikkia mahdollisia ulkopuolisia digiapupaikkoja, kunnes opastusta pystyttiin antamaan itse.

Etäryhmistä iloa elämään

LyhytDigi-hankkeesta jäi paljon positiivista käteen, ja onnistuneita etäkohtaamisia oli sekä ryhmissä että yksittäisten asiakkaiden kanssa.

– Suunnitelmiin tuli hankkeen aikana usein muutoksia. Aina, kun tartuimme johonkin asiaan, tuli esille muutakin, jolle oli tarvetta. Painopisteet vaihtelivat aina sen mukaan, mikä oli tärkeää, jotta päästiin eteenpäin. Siksi hankkeen aikana ehdittiin tarjota hyvin monipuolista apua ja toimintaa laidasta laitaan, Rouvali iloitsee.

Saatujen palautteiden perusteella osallistujat kokivat hyötyneensä etäryhmätoiminnasta ja saaneensa virkistystä, iloa ja positiivisuutta elämäänsä. Avoimet etäryhmät rytmittivät päivää ja tarjosivat mukavan ja helpon tavan kohdata ihmisiä kasvokkain koronasta huolimatta ja ilman, että tarvitsi lähteä kotoa. Tapaamiset antoivat uusia ideoita, tietoa ja näkökulmia asioihin, kun oli mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia ja peilata niihin omia ajatuksiaan.

– Hankkeen aikana tuli esille paljon sellaisia asioita ja tarpeita, joita emme osanneet etukäteen ajatellakaan. Nyt olemme voineet ylläpitää ja tukea toimintaa, jolle tiedämme olevan tarvetta.

Entä jatko?

Koronan vuoksi kaikki sosiaalisia kontakteja tarjoavat etäryhmät eivät toteutuneet, mutta alkaneista ryhmistä esimerkiksi kaksi vapaaehtoisten vetämää ryhmää toimii edelleen. Niihin on tullut myös uusia osallistujia, vaikka korona-ajan rajoitukset ovatkin hellittäneet.

– Etäyhteydet tarjoavat varteenotettavan vaihtoehdon ryhmätoiminnalle jatkossakin. ”Jos ei pääse paikalle, joutuu tyytymään etään” -ajattelutapa on onneksi avartunut ja moni on huomannut, että etäyhteyksien ansiosta mahdollisuudet laajenevat. Kotoaan voi esimerkiksi osallistua kurssille, joka järjestetään toisella puolen Suomea!

Digitaitojen tarve ei tule jatkossakaan vähentymään, joten rohkaisun ja opastuksen tarve on edelleen suuri.

– Monet seniorit ovat yhä täysin digipalvelujen ulkopuolella. Koronan kaltaisten poikkeusaikojen lisäksi voi tulla arkisempiakin kausia, jolloin kaikki eivät pääse kodistaan palvelujen pariin. Tämä nähtiin esimerkiksi edellisen kevään liukkaiden kelien aikana.

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa