Uutissi Turust 5.2.2018

Uutissi Turust. Uutisruuneperina Vähä Heikkilä morjens.
ooo
Lehres oli et Turun kaupunki aikoo perustaa päiväkodin Marssiin. Sen niminen kortteli on olemas mut ensin luulin et oli kyse planeetast. Syyks arvelin sen et Mars on lähin paikka minne rakentamisest ei Meidän Turku -yhdistys tee valitust hallinto-oikeute.
ooo
Hiirenmyrkkyjen myyminen on kiälletty kaupois. Perusteeks on sanottu see et ne voi vaikuttaa eläintel lisääntymise. Järjel ku miättii ni tämä on lookillist. Kun tarkotus on hiirte vähentymine eikä lisäntymine.
ooo
Eruskunnan puhemiähen vaali on tänäpä ja etukäteispuheis ikäpresirentti Ike Kanervan voi ohittaa naisihmine. Ei olis ensmänen kerta ku hänen yli kävellä. Vois hyvin alottaa yhren miähen MääTaas -kampanjan.
ooo
Timo Soini on menos amerikan resirentin rukousaamiaisel. Donald Trumppii voiraanki hyvin kiittää uskonnollisten eleiren lisääntymisest mailmas.Moni ihan täyspakanaki hokee nykyäns et voi herra jumala tota Trumppii.
ooo
Siin ei o mittään perää et vuaden kiartotalouspalkintoo oltais antamal Nousiaisten kunnal mikä onnistus kiärrättämä viämärivettä takas juamavesiverkostoon.
ooo
Terve siv vaa

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa