Tutustu paikalliseen yrittäjyyteen

 

Tarvitsetko hinausapua 24/7?

Harkka-yhtiöt on vuonna 2000 perustettu täydenpalvelun hinausliike, kattaen koko pyöräkaluston. Veljekset Esa ja Tomi Harkka ostivat Autohinaus Gröndahlin koko kaluston vuonna 2000 ja samalla nimeksi tuli Harkka-yhtiöt Oy. Veljekset Esa ja Tomi Harkka ovat olleet alalla jo 1990 alkaen, tehden töitä edelliselle yrittäjälle sekä omalla kalustollaan.

Tänäpäivänä yritys työllistää Esan ja Tomin lisäksi kahdeksan vakinaista hinausautonkuljettajaa sekä kaksi asentajaa korjaamollamme. Iltaisin ja viikonloppuisin työllistyy lisäksi vielä useampi apumies.

Harkka-yhtiöiden ja Katsastus Turku AD:n tavoite on tukea kestävää kehitystä ja pyrkiä toiminnallaan edistämään ympäristön tilaa.

Yritystemme tehtävänä on edistää liikenneturvallisuutta ja pienentää ajoneuvoista aiheutuvia ympäristöhaittoja. Myös romuautojen vastaanotolla sekä asianmukaisella kierrätyksellä pienennämme ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Pyrimme opastamaan myös asiakkaitamme ympäristöystävällisempään autoiluun. Tärkeimpiä tavoitteitamme ympäristön suojelussa ovat energian kulutuksen, jätemäärien ja päästöjen vähentäminen. Sitoudumme ympäristöohjelmassamme jatkuvaan kehitykseen ja tulosten parantamiseen. Kertovat Esa ja Tomi Harkka.

Toimimme ympäristön pilaantumista ehkäisevästi säädösten, viranomaismääräysten sekä muiden sidosryhmien vaatimusten mukaisesti. Pyrimme ympäristötoiminnassamme avoimuuteen kaikkien sisäisten- ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Ympäristöystävällisen palvelutoimintansa lisäksi yritys on oma-aloitteisesti parantanut omien, sisäisten ympäristöasioidensa hallintaa yli lakivelvoitteiden. Yrityksessä pyritään esimerkiksi järkiperäistämään omaa liikennettä mahdollisimman pitkälle asianmukaisilla kalustovalinnoilla, lyhyimmän reitin etsivällä ajonavigaattorilla ja taloudellisella ajotavalla. Lasikuulilla toimiva pesulaite ja kuumavesipesurit korvaavat puolestaan liuottimien käyttöä.

Harkalla on myös ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit

Tallentamalla numeron omaan puhelimeen on apu aina saatavissa 24H 02 2395110

https://www.hinauspalveluturku.fi/autohinaus.html

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa