Turku avaa ideakilpailun ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kaupunki ohjaa tänä vuonna enintään 300 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Ehdotuksia pyydetään seuraavilta aihealueilta kulttuurihyvinvointi huomioiden:

  • Mielen hyvinvointi
  • Yksinäisyyden vähentäminen
  • Toimintakyky ja kansalaistaidot

Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti ikäihmisille kohdennetut palvelut, jotka tukevat kaupungin strategiaa ja lakisääteistä tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös sote-uudistuksen jälkeen. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden. Idean toteuttaja sitoutuu seurantatietojen raportointiin.

– Ikäihmisille tarkoitettujen ideoiden lisäksi on mahdollista ehdottaa myös ikäkaaret yhdistävää toimintaa. Tästä on mukavia esimerkkejä myös aiemmilta vuosilta. Toimintaa toivotaan asuinalueille lähelle turkulaisia, toteaa kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Haku on käynnissä 9.5.–8.6.2022. Hakemukset tulee jättää viimeistään 8.6.2022 klo 12. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2023 mennessä. Haussa ei voida huomioida hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus.

Näin ehdotat ideaasi

Kaupungin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat hakea rahoitusta ideansa toteuttamiseen turku.fi/ideakilpailu2022-sivujen kautta.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa, p. 0500 825 532, maarit.luukkaa@turku.fi

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa