Pelastustoimi harjoittelee aktiivisesti ammattitaidon ylläpitämiseksi, paikallisen yrityksen myötävaikutuksella

 

Harkka-yhtiöt on hyvä esimerkki paikallisesta saumattomasta yhteistyöstä. He tarjoavat palokunnille hyvät puitteet harjoitella tieliikennepelastamisen elintärkeitä taitoja.

 

Esa Harkka opastaa airbagien käsittelyssä. Seraavalla videolla näet airbagin räjähdysvoimaa. Harkka yhtiöt käsittelee suuren määrän ajoneuvoja romutuskuntoon. Jiri Salmenoja toimii Jäkärlän sopimuspalokunnan päällikkönä.

 

Jäkärlän VPK palokunnan päällikkö kertoo siitä miten aktiivinen harjoittelu on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Pelastustoimen operatiivinen henkilöstö harjoittelee monipuolisesti erilaisia harjoitteita, jotta vaativissa sammutus- ja pelastustehtävissä tarvittava ammattitaito pysyy yllä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen operatiiviseen henkilöstöön lukeutuu ammattilaisista sekä sopimuspalokuntalaisista koostuva ammattitaitoinen henkilökunta.

Sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvalta henkilöstöltä edellytetään Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukainen peruskoulutus. Peruskoulutusta täydennetään erilaisilla perus- ja jatkokursseilla sekä sopimuspalokunnat harjoittelevat viikoittain erilaisia henkilö- ja ryhmäkohtaisia taitoja. Lisäksi henkilöstön fyysinen kunto testataan vuosittain, jotta kyetään selviytymään turvallisesti pelastustoimen vaativimmistakinvtehtävistä kuten savusukellustehtävistä, Jiri kertoo.

 

 

Palokunnan tehtävät eivät ole enää pelkkiä tulipalojen sammutteluja vaan tehtäväkenttä on hyvin laaja. Nykyään tehtävistä iso osa on tieliikenneonnettomuuksia, joita varten palokunnan tulee niin ikään harjoitella aktiivisesti. Viime vuonna Varsinais-Suomessa tapahtui hieman alle 1500 tieliikenneonnettomuutta. Jäkärlän sopimuspalokunnalla oli viime vuonna yhteensä 98 hälytystehtävää, joista 22 oli tieliikenneonnetto-muuksia.

 

 

Autopalvelukeskukset ympäri Suomea ovat pelastustoimelle todella tärkeitä yhteistyökumppaneita. Harkka-yhtiöt on hyvä esimerkki paikallisesta saumattomasta yhteistyöstä. He tarjoavat palokunnille hyvät puitteet harjoitella tieliikennepelastamisen elintärkeitä taitoja. Esimerkiksi Harkan tiloissa palokunta kykenee harjoittelemaan rauhassa ihmisen pelastamista vaurioituneista ajoneuvoista. Vakavasti liikenneonnettomuudessa vammautunut henkilö tulee saada vaurioituneesta ajoneuvosta pois mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöllä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet selviytyä.

 

Palokunnassa usein puhutaankin kultaisesta tunnista eli onnettomuudelle altistuneen henkilön tulisi olla sairaalassa tunnissa onnettomuuden tapahtumisesta. Tavoitteen toteutumiseksi vaaditaan säännöllistä harjoittelua.

#pelastustoiminta#jakarlansopimuspalokunta#

#mukanamatkassa#harkkapalvelukeskus#hinaustayötäpäivää#

 

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa