Hämähäkkitontti on rajattu pois käytöstä varotoimenpiteenä.

 

Itäisen Rantakadun ja Volter Kilvenkadun kulmassa sijaitseva parkkialue ”hämähäkkitontti” on otettu pois käytöstä. Myös osa Volter Kilvenkadun varresta aidataan. Kalliotarkastuksissa on todettu, että kallioseinämä on osittain rapautunut, joka voi aiheuttaa irtokivien putoamisriskin. Varotoimenpiteenä tonttialue rajataan pois yleisestä käytöstä tarkempien suunnitelmien ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden ajaksi.

Hämähäkkitontin alueella on havaittu kalliolta pudonneita irtokiviä. Kiviä on havaittu kallioseinämän juurelta, eikä niistä ole aiheutunut henkilö- tai materiaalivahingon riskiä. Kallion kunto tarkistettiin heti havainnon tekemisen jälkeen. Halkeamakatselmuksen alustavien tulosten perusteella kallion kunto edellyttää lisätutkimuksia. Kalliolle tullaan tekemään tarkempi kuntotutkimus mahdollisten toimenpiteiden varalta.

Samalla katselmoitiin betonisten suojamuurien kuntoa. Muureista otettiin tarvittavat näytteet betonin kunnon ja mahdollisen korjaustarpeen selvittämiseksi.

 

Alueella ei pysäköidä, eikä tapahtumia voi järjestää

Alue on toistaiseksi kokonaan pois käytöstä. Tarkempien tutkimusten perustella arvioidaan alueen käyttöä jatkossa ja tehdään toimintasuunnitelma kallioalueen turvallisuuden varmistamiseksi.

Hämähäkkitontti on suosittu pysäköintialue ja siellä järjestetään säännöllisesti tapahtumia. Tapahtumien järjestäminen alueella on peruttu toistaiseksi, joten myös alueelle suunniteltua leikkipuistoa ei voida tulevaksi kesäksi toteuttaa. Leikkipuistolle selvitellään nyt korvaavaa paikkaa.

Hämähäkkitontin alueen uudelleen käyttöönoton aikataulusta saadaan tieto tarkempien tutkimusten ja mahdollisten kallioseinämän korjausten valmistuttua.

Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Mika Laine, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, puh.  044 907 4059

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa