Uutissi Turust 1.1.2016

Ensimmäissi uutissi tätlt vuarelt, ei virallissi mut torellissi.

Alotetan ulkoman uutisill. Tamperel oli kyttälänkarul kotipitsakauppias tänäpe kysyny asiakkalt et pannak tämä pitsa neljän tai kahreksan kappala? Neljä, oli asiakas sanonu. Emmää millä jaksa kahreksa syärä.

Oikasu. Uutisis kerrotti et Kupittalt olisis eile lintulammikost hanhi varastettu. Tämä ei pirä paikkas. Kysymykses oli ankka.

Niämi oli menny uurenvuarenlupauksen tekemä. Ku se osti pikkutunneil kaskenmäen krillilt makkaraperunat ni se käänteli ja väänteli sitä annost ja katteli sitä joka pualelt. Ei siim mittä ihmelist ollu kysymykses. See vaan et hän oli menny muijal luppama katto pikkase mitä suuhus pistä.

Terve siv vaa.

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa