Turun kaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy yhteisen kuntayhtymän perustamisella

Tiedote. Julkaistu: 02.03.2022, 14:39
Turun kaupunki

 

Turun ydinkaupunkiseutu muodostaa tiiviin ja rajattoman työssäkäynti- ja asiointialueen, jossa alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä kannattaa kehittää laajempana kokonaisuutena. Ydinkaupunkiseudun kesken yhteistyötä halutaan tiivistää nykyistä parempien ja vaikuttavampien tulosten aikaansaamiseksi. Hyvän yhteistyön merkitys on korostumassa jo, kun sote-uudistus muuttaa kuntien toimintakenttää vuonna 2023 ja kun kunnat ottavat vastuun työllisyyspalvelujen tuottamisesta vuonna 2024.

 

Turku, Lieto, Kaarina, Naantali, Raisio ja Rusko muodostavat tiiviin ja yhtenäisen n. 300 000 asukkaan kasvualueen. Ydinkaupunkiseudun vahvuudet ja haasteet ovat suurelta osin yhteneväiset. Samalla kun sote-uudistuksen johdosta kuntien liikkumavara ja toimintakenttä supistuvat, on kunnille tulossa yli sata uutta tehtävää työllisyyspalvelujen vastuiden siirron mukana.

Varsinais-Suomen talous ja erityisesti Turun seudun menestys pohjautuu kansainväliseen kilpailukykyyn ja huippuosaamiseen. Hyvän alueellisen kilpailukyvyn, vetovoiman, pitovoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi tarvitaan hyvin koordinoitua ja suunnitelmallista yhteistyötä. Hyvää yhteistyötä alueella on tehty jo vuosia ja se on tuottanut merkittäviä tuloksia. Nyt yhteistyön syventäminen halutaan ulottuvan tiiviimmin myös poliittiselle tasolle. Yhteistyön odotetaan tuovan asukkaille parempia ja helpommin saavutettavia palveluja. Parempaa kustannustehokkuutta ja kunnianhimoisempia hankkeita.

Naantalin kaupunki isännöi 1.3.2022 ydinkaupunkiseudun kuntien ylimmälle johdolle järjestettyä neuvottelutilaisuutta, jossa käytiin läpi tulevan kuntayhtymän malli, sitä koskeva perussopimus, rahoitusmalli ja hallintosääntö, jonka puitteissa kuntayhtymä tulee toimimaan. Neuvottelijat hyväksyivät täsmennysten jälkeen asiakirjat osaltaan. Kuntayhtymän perustaminen edellyttää kunnanhallitusten ja kunnanvaltuustojen hyväksynnän. Esitykset on tarkoitus viedä päätöksentekoon huhtikuun aikana. Varsinainen toiminta voisi alkaa loppukesästä.

Kuntayhtymän malliksi valikoitui yhden toimielimen malli, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää seutuhallitus. Kustakin kunnasta seutuhallituksen jäseniksi valitaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Turun kaupungista seutuhallitukseen kuuluvat pormestari ja kaksi apulaispormestaria. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Peruspääoma muodostuu yhtymän perustamisen yhteydessä maksettavalla asukaslukuun perustuvalla maksulla, jonka suuruus on 1 €/asukas eli kuntayhtymän pääoma olisi alkuvaiheessa n. 300 000 €. Peruspääomasta on tarkoitus kattaa kuluvan vuoden toiminnasta ja perustamisesta aiheutuvat kustannukset. Seuraavina vuosina kuntien rahoitus liikkuu tasolla 1,5–2,6 €/asukas, riippuen kuntayhtymän suunnittelemista toimenpiteistä. Rahoituksella katetaan esimerkiksi kuntayhtymän henkilöstökulut. Organisaatiosta on tulossa tässä vaiheessa hyvin pieni ja valtaosa rahoituksesta kohdistuukin yhteisesti sovittavien selvitysten hankkimiseen. Näitä kunnat rahoittavat tällä hetkellä suurelta osin yksin. Nettokustannusvaikutus kuntien talouteen tulee siis jäämään vähäiseksi.

Kuntayhtymään ei olla siirtämässä kuntien päätösvaltaa eikä kuntien järjestämisvastuulla olevia tehtäviä vaan kunnat tekevät päätökset edelleen itsenäisesti. Kuntayhtymän kautta toivotaan kuitenkin, että kaupunkiseutuyhteistyöhön liittyvät asiat päätetään yhteisesti tehtyjen linjausten mukaisesti.

Naantalin kokouksessa kuultiin myös Fölin laajentumisselvityksen tuloksia liikennepalvelujohtaja Sirpa Korten toimesta sekä liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmarin esitys seudullisten liikuntapalvelujen tilasta ja mahdollisuuksista.

– Uuden toimintamallin kautta on avautumassa erinomainen tilaisuus löytää uusia työkaluja alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Turku on sitoutunut alueen kehittämiseen yhdessä tasavertaisesti kumppanien kanssa. Yhdessä onnistumme ja yhdessä menestymme. Uskon, että yhteistyöllä kykenemme tuottamaan asukkaille ja yrityksille entistä parempia palveluja, kertoo Turun kaupungin pormestari Minna Arve.

Yhteistyön tarkemmat sisällöt vahvistuvat seutuhallituksen strategiassa, joka vahvistetaan toiminnan käynnistyttyä. Tunnistettavia yhteistyösisältöjä ovat edellä mainittujen lisäksi muun muassa koulutuksen järjestäminen, työllisyyspalvelut, maahanmuutto, turvallisuus, liikenne, asuminen, matkailu, elinkeinopalvelut, ilmaston muutos, edunvalvonta ja osaava työvoima.

– On hienoa todeta kuinka hyvässä hengessä yhteistyötä kehitetään. Uskon, että pitkällä tähtäimellä yhteistyön tiivistyminen tulee parantamaan kuntalaisten palveluja ja seudun kilpailukykyä. Kansainvälinen kilpailukykymme määrittää pitkälti koko Varsinais-Suomen menestystä ja hyvinvointia. Tämä, jos joku, kannustaa tiivistämään yhteistyötä, sanoo Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom.

Lisätiedot:

Pekka Sundman, seutuyhteistyöjohtaja, Turun kaupunki
p. 040 1631 561, pekka.sundman@turku.fi

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa