Uimakausi alkaa -veden laatua seurataan säännöllisesti

 

Turun kaupungin Ympäristöterveys seuraa uimakauden aikana (15.6.–31.8.) Turun yleisten uimarantojen hygieniaa ja veden laatua. Valvottavia uimarantoja on Turussa viisi. Uimavesien laatua arvioidaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti.  Uimarantojen veden laatu on yleensä hyvä, mutta laatu saattaa ajoittain heikentyä mm. rankkasateiden vaikutuksesta.

Uimavesien tutkimustuloksista ja mahdollisista sinilevähavainnoista tiedotetaan kaupungin uimaranta -sivustolla sekä uimarannoilla. Jokaisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy ohjeita, viimeisin vesitulos sekä mahdolliset varoitukset (mm. sinileviä havaittaessa) ja EU-rannoilla on näkyvissä uimavesiluokka

Uimarantojen vedenlaatu vuosiseurannassa hyvä tai erinomainen

Yleisten uimarantojen (ns. EU-rannat) veden laatu luokitellaan neljään luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Luokituksella pyritään kuvaamaan uimaveden laatua yleisesti ja pitkällä aikavälillä. Luokitukseen vaikuttavat näytetulokset neljältä edelliseltä uimakaudelta. Turussa EU- rantoja on kolme ja näistä Saaronniemi ja Ekvalla on luokiteltu erinomaiseksi ja Ispoinen hyväksi.

Veden laadusta tiedotetaan rannoilla ja turku.fi-sivustolla

Mikäli uimaveden laatu ei täytä laatukriteereitä vedestä otetaan uusintanäyte ja tarvittaessa uimista rannalla ei suositella. Näistä rajoituksista tiedotetaan erikseen kaupungin sivuilla ja rannalla, jossa rajoitukset ovat voimasssa.

Sinilevätilanne saattaa muuttua nopeasti

Sinilevien määrä kasvaa yleensä loppukesästä veden lämmetessä. Veden lämpötilan lisäksi sinilevien määrään vaikuttavat veden virtauksen ja tuulet. Sinilevätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä pieniä tikkuina ja hippuina. Runsaampi määrä näkyy veden vihertävänä värinä ja rannassa vihreinä leväraitoina. Rantaan ajautunut sinilevän massaesiintymä voi muistuttaa jopa paksua maalia tai hernerokkaa.

Sinilevä voi olla myrkyllistä, joten uimista tulee välttää, kun vedessä on havaittu sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa sinileväisestä vedestä. Jos uit tai kahlaat sinileväpitoisessa vedessä, huuhtele heti tämän jälkeen iho puhtaalla vedellä.

Yleisillä uimarannoilla on tupakointi kielletty

Tupakointi yleisillä uimarannoilla ja leikkikentillä on kielletty 1.5.2022 lähtien, kun uusi tupakkalaki astui voimaan. Kielto koskee savullisia ja höyryllisiä tupakkatuotteita eli esimerkiksi tupakkaa, sähkötupakkaa ja vesipiippua. Yleisillä uimarannoilla tupakointi on kielletty koko uimarannan alueella kesäkaudella eli toukokuun alusta syyskuun loppuun. Lakimuutoksilla halutaan suojata erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja.

Lisätietoa: Terveystarkastaja Satu Ylhäinen, puh. 044 907 3697

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa