Esteettömiä asuntoja ja korjausrakentamisen ratkaisuja tarvitaan tukemaan ikäihmisten asumista

 

Varsinais-Suomen ikäasumisen hanke kerää tietoa esteettömästä ja ikäystävällisestä asumisesta. Väestön ikääntyessä monimuotoisia asumisratkaisuja tarvitaan, jotta ikäihmiset voisivat turvallisesti asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kerättyä tietoa voivat hyödyntää niin Varsinais-Suomen hyvinvointialue, alueen kunnat kuin ikääntyneetkin.

Suomen ikärakenteen nopealla muutoksella on vaikutuksia asumisen tarpeisiin. On arvioitu, että Suomessa tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä jos tavoitteena on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat. Varsinais-Suomen asukaslukuun suhteutettuna tavoite tarkoittaa noin 88 000 esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ei välttämättä vielä ole riittävästi esteetöntä tai muutoin vastaavaa asuntokantaa, jotta tavoite toteutuu.

Suunnittelun tueksi laaja tietopaketti ikäystävällisestä asumisesta

Keväällä käynnistyneessä Varsinais-Suomen Ikäasumisen hankkeessa laaditaan toimivat rakenteet ikääntyneiden asumisen kehittämiselle sekä luodaan raamit ikäihmisten asumiseen liittyville suunnitelmille. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa esteettömästä sekä ikäystävällisestä asumisesta ja asuntojen korjaamisen mahdollisuuksista maakunnallisen palveluohjauksen ohella myös ikääntyneiden henkilöiden ja heidän läheistensä käyttöön. Samalla lisätään kuntien viranhaltijoiden valmiuksia toteuttaa erilaisia ikäystävällisiä ratkaisuja osana asumista ja asuinympäristöjä.

Olemassa olevia, ikääntyneille soveltuvia asumiskohteita ja asuinympäristöjä voidaan kehittää ikäystävällisen asumisen periaatteiden mukaisesti, jolloin niissä tulee huomioida muun muassa palvelujen saavutettavuus, esteettömyys, yhteisöllisyys ja esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset.

– Hankkeessa parannetaan sekä ikäihmisten että kuntien mahdollisuuksia varautua ikäystävälliseen asumiseen niin, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan, projektijohtaja Outi Korpelainen Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta toteaa.

Tavoitteena on rakentaa hankkeen aikana kertyvästä materiaalista tietopankki ikäihmisten asumisen ja siihen varautumisen tueksi. Hankkeen päättyessä hyvinvointialueen ja kuntien toimijoilla tulisi olla yhteinen tietopohja ja toimintamallit ikääntyneiden asumisen suunnittelun sekä johtamisen tueksi.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa. Hankkeeseen kutsutaan mukaan alueen vanhusneuvostot, joiden kanssa yhteistyö käynnistyy hankkeen alusta lähtien. Ikäihmisiä kutsutaan mukaan myös esimerkiksi kuntalaisfoorumien tai ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen kautta. Yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa hankkeen edetessä.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle hankerahoituksen ikäystävällisen asumisen kehittämiseksi Varsinais-Suomen alueella 11.4.2022–30.4.2023.Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus vastaa hankkeen hallinnoinnista.

Hanke siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien.

Lisätiedot:

Uutissi Turust

Turust. fi on “Uutissi Turust” Facebook-sivuston sisarus.

“Uutissi Turust” on positiivine Facebook-sivusto, jolla on jo yli 59 000 seuraajaa. Meijän FB tavotta kuukaures lähes puali miljoona ihmist, ja sitoutuneitten määrä kasva kova faartti. Huumori ja yhres tekemine on meill tärkkiöi asioi.
Turust.fi sivult sää voit lukke Uutissi Turust jutui ja muutaki kiva. Tutustu Turunalueen yrityksiin ja palveluihin.



+358 44 5583151
https://www.turust.fi/
petri@turust.fi

Sivumme Facebookissa