Louhintaliike Mäkinen Oy | Turust.fi | Uutissiturust.fi
turust.fi

Louhintaliike Mäkinen Oy

Louhintaliike Mäkinen Oy

Louhintaliike Mäkinen Oy on louhinta- ja maanrakennustöihin erikoistunut yritys.
Takaamme vahvan osaamisen, joustavan palvelun ja otamme selkeän vastuun töistämme.
Yrityksellämme on tehokas ja nykyaikainen kalusto.

Palvelumme:
- omakotitalo- ja pienkiinteistölouhintatyöt
- kellari- ja erikoislouhintatyöt
- muut louhintatyöt
- räjäytystyöt
- maanrakennustyöt
- maansiirtotyöt
- kivi- ja kalliokiilaustyöt
- paisunta-ainelouhinnat
- kaivantotukielementtien vuokraus


Puh: Turku 02-2502426, Helsinki 09-7731248
http://www.louhinta.com
louhinta@louhinta.com
Sivumme Facebookissa